İş sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre

Zorunlu olduğunuz işyeri hekimi hizmetini Cangrup OSGB’ den alabilirsiniz.