İşyerleri de aslında birer yaşam alanıdır. Doğal afetler, felaketler ve çalışma sahalarına özel risklerin..